ÇAYDANLIK

AKP FAŞİSTTİR

Deli Kasap - 14 Ekim 2011

Hatta gelmiş geçmiş en faşist oluşumlardan birisidir. Başka da söyleyeceğimiz hiçbirşey yoktur. Sadece AKP'lilerin demeçlerine bakarak AKP'nin Türkiye'nin demokrasi tarihinde en faşist parti olduğunun ispatı mümkündür. Faşizme karşı direnmeyen, mücadele etmeyen, sessiz kalan, faşizmi onaylamış sayılır. Sükut ikrardan gelir. Türkiye'nin geleneğinde faşizme karşı mücadele vardır. Bugün faşizme karşı mücadele etme potansiyeli taşıyanlar görece zayıftır. Ama varlar. Varız. Faşizm bu ülkede gerileyecek. AKP KAZANAMAYACAK.

AKP FAŞİSTTİRYazılarımızı Facebook'tan takip etmek için: